61 6529147 sklep@flotaopony.pl Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu

www.FlotaOpony.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.

4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto e-mail.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.flotaopony.pl/

5. Sprzedawca – przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

a. Jakub Somerfeld, NIP: 7822004140, nr REGON: 367453852, działający pod firmą FLOTA OPONY POLSKA S.C. NIP 782-200-41-40 SOMMERFELD JAKUB, wspólnik spółki cywilnej FLOTA OPONY POLSKA S.C., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań.

b. Przemysław Rudny, NIP: 7781052773, nr REGON: 302237702, działający pod firmą PRZEMYSŁAW RUDNY „FLOTA OPONY POLSKA”, wspólnik spółki cywilnej FLOTA OPONY POLSKA S.C., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań.

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą FLOTA OPONY POLSKA S.C. z siedzibą pod adresem ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań, NIP: 7772865703, nr REGON: 300138522

6. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań.

2. Adres e-mail: sklep@flotaopony.pl

3. Adres e-mail właściwy do zwrotów: sklep@flotaopony.pl

4. Adres e-mail właściwy do reklamacji: sklep@flotaopony.pl

5. Numer telefonu: 698 900 020

§ 4 Składanie Zamówień

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie oraz wskazać ilość zamawianego towaru.

3. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia i adres e-mail).

4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.

5. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

6. Informacja o przyjęciu Zamówienia zostanie wysłana przez Sprzedawcę do Kupującego w wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany podczas składania Zamówienia.

7. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

9. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.

2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru, a także wskazane podczas składania zamówienia: koszt dostarczenia towarów oraz opłata za płatność jeśli w danym przypadku mają zastosowanie. Po wybraniu przez Kupującego towaru, metody płatności oraz sposobu dostawy towaru Kupujący pozna całkowity koszt zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

1. Kupujący za przyjęte Zamówienie może zapłacić:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 58 1750 1019 0000 0000 2162 2915

b) za pomocą karty płatniczej:

§ Visa

§ MasterCard

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

c) za pośrednictwem platformy płatniczej:

§ PayPro

d) za pobraniem tj. gotówką kurierowi podczas dostarczenia towaru do Kupującego,

e) gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

2. Za zakupione towaru należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że na dokumencie sprzedaży wskazano dłuższy termin płatności, lub w momencie dostarczenia/odebrania przesyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem/odbioru osobistego.

3. Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Faktura zostanie przekazana Kupującemu na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia w Sklepie. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

1. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka zwykła lub pobraniowa).

2. O możliwości dostarczenia towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli taka będzie dostępna, Sprzedawca poinformuje Kupującego w odpowiedniej zakładce w Sklepie.

3. Szczegóły dotyczące metod dostawy znajdują się w Sklepie.

4. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.

5. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie towaru przez Sprzedawcę wskazany w opisie produktu w Sklepie oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru.

6. Zamówienie przyjęte przez Sprzedawcę, a w przypadku zamówień, dla których Kupujący wybrał płatność z góry, zamówione i opłacone do godziny 13 w Dzień roboczy nadawane są tego samego dnia, a w przypadku spełnienia wskazanych kryteriów po godzinie 13 – następnego Dnia roboczego.

7. Dostarczenie towaru do Kupującego następuje w ciągu 1 do 2 Dni roboczych od dnia nadania paczki.

8. Szczegóły dotyczące dostaw znajdują się w odpowiedniej zakładce w Sklepie.

9. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 6.

10. W przypadku, gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty – termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

11. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.

12. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: FLOTA OPONY POLSKA S.C. ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacowany koszt zwrotu towaru wynosi 30 zł brutto w przypadku 1-2 opon oraz 60 zł brutto w przypadku 3-4 opon.

14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Reklamacje i odpowiedzialność

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądać usunięcia wady.

3. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.

4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu. Sprzedawca zaleca żeby Kupujący skontaktował się z nim przed wysłaniem towaru - co nie jest obowiązkowe, ale może usprawnić proces reklamacji.

6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, data zakupu, numer/nazwa produktu, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

7. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta efektu Konsument może skorzystać m.in. z:

    1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

    1. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

    1. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: FLOTA OPONY POLSKA S.C. ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań, sklep@flotaopony.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.